Bagong taon na naman at magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko na sa darating na Marso ay magtatapos na ang aking anak sa elementarya.
Mataas ang pangarap ni Daniel. Gusto niyang maging isang mahusay na scientist at makapag-aral sa ibang bansa.
Minsan ay naisip ko na napakatayog naman yata ang pangarap ng king anak at baka mas maganda kung ngayon pa lang ay pagsabihan ko na siyang kalimutan ang pangarap na yon. Pero sa kabilang banda, may ilang nanay naman akong naringgan ng reklamo na ang kanilang anak ay walang kapanga-pangarap sa buhay.
Paano nga ba natin susuportahan ang ating mga anak na matupad ang kanilang pangarap? Sa kaso naman ng mga anak na walang pangarap, ano ang gagawin natin para bigyang inspirasyon sila na magsumikap at maging matagumpay?
Hindi dapat maging hadlang ang kahirapan para maabot ng ating mga anak ang kanilang pangarap sa buhay. Maraming mahuhusay na eskwelahan ang libre at kailangan lamang nating alamin kung kailan at paano ang proseso ng aplikasyon.
Nandiyan ang Philippine Science High School na may sangay sa ibat-ibang bahagi ng bansa. Kung ang inyo namang anak ay mahilig sa sining, maaari naman nilang subukan sa Philippine High School for the Arts. Ang kailangan lamang ay gabayan natin sila na diskubrihin kung saan sila magaling at ano ang kanilang hilig.
Kung ang ating anak naman ay walang pangarap sa buhay at tamad mag-aral, alamin natin kung ano ang dahilan ng kanilang kawalang interes sa pag-aaral. Mahalaga ding tulungan sila na mahanap kung ano ang gusto nilang gawin at kung saan sila magaling.
Mahalaga na maipadama natin sa kanila na naniniwala tayo sa kanilang kakayahan at nakahanda tayong suportahan sila sa abot ng ating makakaya.
Gaano man katayog ang pangarap ng ating mga anak, huwag natin ipagkait sa kanila ang ating suporta at pag gabay. Libre naman ang mangarap.

Chloe Garcera-Ben

Nakapagtrabaho na si CHLOE sa isang major TV network, sa iba’t ibang NGOs pero ang prioiridad pa rin niya ang pagiging isang ina.