Ang depresyon ay isa sa mga isyung madalas na kinakaharap di lamang ng mga kabataan sa ngayon ngunit ng kahit na sinong nakakaramdam ng pagkapagod sa pakikibaka sa mga pagsubok at problema. Kahit mahirap, hindi dapat mawalan ng pag asa. Ito ay ilan lamang sa mga pagninilay ni Rev. Fr. Larry Tolentino. Magandang Araw sa lahat! — ed

Sa mga panahong inaakala ko na kay layo ko sa Panginoon, na tila walang katapusan ang paglulumagi ng aking pagal na puso at bantulot na isipan sa dawag ng dusa at siphayo; gusto ko sanang mamulat na ang aking mga mata kung ito man ay panaginip lamang.

At kung ito ay isang awitin, bakit sadyang napakabagal ng himig nito, at tila nais pang pumaimbulog sa kasuluk sulukan ng aking pagkatao…

Hanggang sa isang iglap bahagya kong naipaling ang aking katawan, sa gilid ng aking mga mata ay napagtantong ako pala ay nasa duyan.

Inuugoy ng hangin, minsan ay banayad at minsan naman ay pabulusok.. Ang dampi ng hangin ang siyang nagsilbing bulong ng pagkilos ng Diyos sa aking buhay.

Ang Diyos kailanman ay hindi umalis o iniwan man kahit sandali ang kanyang mga nilalang. Sa halip ay naroon siya, umaantabay, kaalinsabay ang kanyang banayad na pagkalinga, pagpapahiwatig na ang lahat ay may dahilan, may patutunguhan..


Advertisement

Advertisement


Manalig lamang sa Diyos, sapagkat hindi NIYA tayo nalilimutan…

Abelardo Tolentino

Rev. Father Abelardo "Larry" Tolentino was a former professor at DLSU-Dasmarinas who pursued his graduate degree in Sydney after securing a position in one of Australia's premiere universities. After practicing his vocation in teaching, he followed another vocation and answered the call of God and was ordained as a priest in 2012 at the St. Patrick Cathedral, Parramatta, NSW, Australia.